Phương châm xử lý thông tin cá nhân Giới thiệu công ty Giới thiệu sản phẩm Chăm sóc khách hàng
Tên công ty : Công ty Hóa dầu Dongsung     Giám đốc đại diện : Lee Sunje     Trụ sở : No 12-40 Masa-ro, Saengrim-myun, Kimhae-si, Kyungsangnam-do
Số đăng ký của người kinh doanh : 314-12-12345     Số báo cáo bán hàng truyền thông : 제 2016-대전-0000호
Tư vấn khách hàng : 055-335-0700 / 338-8831     Fax : 055.338.8832
COPYRIGHT(c) 2017. Công ty Hóa dầu Dongsung. All Rights Reserved.