Giới thiệu công ty Khái quát và tầm nhìn
Giới thiệu công ty
Khái quát và tầm nhìn Chứng nhận Lịch sử phát triển công ty Phương châm hoạt động Chỉ đường
Khái quát và tầm nhìn
Phương châm xử lý thông tin cá nhân Giới thiệu công ty Giới thiệu sản phẩm Chăm sóc khách hàng
Tên công ty : Công ty Hóa dầu Dongsung     Giám đốc đại diện : Lee Sunje     Trụ sở : No 12-40 Masa-ro, Saengrim-myun, Kimhae-si, Kyungsangnam-do
Số đăng ký của người kinh doanh : 314-12-12345     Số báo cáo bán hàng truyền thông : 제 2016-대전-0000호
Tư vấn khách hàng : 055-335-0700 / 338-8831     Fax : 055.338.8832
COPYRIGHT(c) 2017. Công ty Hóa dầu Dongsung. All Rights Reserved.