Hiện trạng kỹ thuật Thiết bị sản xuất
Hiện trạng kỹ thuật
Thiết bị phòng thí nghiệm Thiết bị sản xuất
Thiết bị sản xuất
Equipment Number Manufacturing capacity Maker
Blending Tank(BT-1) 1 150 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-2) 1 150 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-3) 1 150 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-4) 1 50 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-5) 1 50 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-6) 1 50 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-7) 1 25 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-8) 1 20 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(BT-9) 1 20 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(RT-1) 1 120 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(RT-2) 1 120 Drum Hongik Inc.
Blending Tank(RT-3) 1 120 Drum Hongik Inc.
Boiler 2 300,000Kcal Seeking Boiler
Boiler 1 500,000Kcal Seeking Boiler
Product Storing place 1 800 Drum Hongik Inc.
Balance 4 1~500Kg Kass
Balance 3 1~300Kg Kass
Balance 3 1~200Kg Kass
Balance 3 1~60Kg Kass
Balance 1 1~50Kg Kass
Balance 1 1~50Kg Kass
Phương châm xử lý thông tin cá nhân Giới thiệu công ty Giới thiệu sản phẩm Chăm sóc khách hàng
Tên công ty : Công ty Hóa dầu Dongsung     Giám đốc đại diện : Lee Sunje     Trụ sở : No 12-40 Masa-ro, Saengrim-myun, Kimhae-si, Kyungsangnam-do
Số đăng ký của người kinh doanh : 314-12-12345     Số báo cáo bán hàng truyền thông : 제 2016-대전-0000호
Tư vấn khách hàng : 055-335-0700 / 338-8831     Fax : 055.338.8832
COPYRIGHT(c) 2017. Công ty Hóa dầu Dongsung. All Rights Reserved.